Polityka prywatności

1. Zamawiający dokonując rejestracji w sklepie oświadcza, że zamierza zawrzeć umowę sprzedaży i w związku z tym zgadza się na gromadzenie i przetworzenie przez Sprzedawcę danych osobowych, podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu przepisów:

1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przekazywaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich decyzji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L.119 s.1) RODO.

2) Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przekazywaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich decyzji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.  UE L.119 s.1) RODO.

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania.

baner_1.png

Masz wątpliwości

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami

kontakt